Receptförskrivning

Regler som gäller receptbeställningar för veterinärer är lagstadgade. Vi följer Jordbruksverks föreskrifter om veterinärers rätt att föreskriva och tillhandahålla läkemedel.

Föreskrifterna innebär att djuret måste undersökas av veterinär vid all receptutskrivning. Det är viktigt med korrekt läkemedelsförskrivning både för det enskilda djurets skull och för att minska antibiotikaresistensen och bevara smittskyddet.

Om du vill läsa hela författningen så kan du göra det i Jordbruksverkets föreskriftwww.jordbruksverket.se
Enligt Jordbruksverkets föreskrift ”kompletterande bestämmelser paragraf 33 till 47″ finns det några undantag för djur som redan är patienter hos oss.

Receptbelagda läkemedel som är undantagna:

  • P-piller åt katt
  • Vissa antiparasitära läkemedel som ges via munnen eller på huden, exempelvis Profender som är ett avmaskningsmedel för katter.

För patienter som står på långvarig eller livslång behandling kan vi ibland förnya recept över telefon, dock behöver dessa djur komma in på hälsokontroller eller provtagningar enligt överenskommelse.

Du kan välja på att få Receptet:

* Hemskickat   (då kostar det 150 kr)

* Faxat till ditt närmaste Apotek  (då kostar det 150 kr)

* Hämta det hos oss i Receptionen  (då kostar det 110 kr)

  • Just Nu!

  • Facebook

    Facebook